Hỏi đáp

Ngữ văn - Lớp 10

NGỮ VĂN 8

1/ Qua 2 câu thơ đầu ta thấy khí phách phong thái của người tả như thế nào? 

2/ 2 câu thực cho thấy cảnh ngộ của người tả như thế nào? 

3/ 2 câu luận cho thấy ý chí gì của người tù yêu nước?