Hỏi đáp

Vật lí - Lớp 12

vì sao là 2L

Một người đứng trước vách núi và hét lớn thì sau thời gian 3s nghe được âm phản xạ. Biết tốc độ truyền âm trong không khí khoảng 350m/s. Tính khoảng cách từ người đó đến vách núi.

Screenshot_9_1

Vật lí - Lớp 12

tại sao lần thứ 2 lại ở vị trí đó

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(ωt - p/3) cm. Trong một chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà vật có độ lớn gia tốc a > amax/2 là 0,4 s. Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ = vmax/2  lần thứ hai?

 

 

Vật lí - Lớp 12

tại sao lại có dấu chỗ -A hay là -A/căn 2

Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nhỏ ở vị trí cân bằng, lò xo dãn 4 cm. Kéo vật nhỏ thẳng đứng xuống dưới đến cách vị trí cân bằng 4√2 cm rồi thả nhẹ (không vận tốc ban đầu) để con lắc dao động điều hòa. Lấy p2 = 10. Trong một chu kì, thời gian lò xo không dãn là

 
 

Vật lí - Lớp 12

thời gian

những bài mà sau khoảng tg t=0.25.....hay gì đấy cách làm là sao ad

Vật lí - Lớp 12

bài toán tg trong DĐĐH

thời điểm lần thứ 3 có gì khác với thời gian vật bắt đầu dao đông đến lúc vật qua ví trí..... lần thứ 3 vậy. giải thích giùm em