Ngân hàng câu hỏi

Môn Hóa học - Lớp 10

Hóa khó

Nung nóng hỗn hợp bột lưu huỳnh và bột kim loại magie trong một chén sứ đậy nắp kín. Đểnguội sản phẩm phản ứng rồi cho sản phẩm tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl, thu được sảnphẩm khí có tỉ khối hơi so với không khí là 0,90. Lấy 3,0 lít khí đó (ở đktc) đốt cháy trong khôngkhí. Thu toàn bộ sản phẩm của quá trình đốt cháy vào 100ml dung dịch H2O2 5% (d = 1,0 g/ml). Saukhi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A.a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.b. Xác định thành phần % (về khối lượng) của hỗn hợp S và Mg.c. Xác định nồng độ % của hợp chất trong dung dịch A