Ngân hàng câu hỏi

Môn Hóa học - Lớp 10

Tại sao khi cho CuSO4 phản ứng với đinh sắt thì Cu chỉ bám trên đinh sắt chứ không bám trên thành bình?

Tại sao khi cho CuSO4 phản ứng với đinh sắt thì Cu chỉ bám trên đinh sắt chứ không bám trên thành bình