Hỏi đáp

Hóa học - Lớp 10

Hóa khó

Nung nóng hỗn hợp bột lưu huỳnh và bột kim loại magie trong một chén sứ đậy nắp kín. Để
nguội sản phẩm phản ứng rồi cho sản phẩm tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl, thu được sản
phẩm khí có tỉ khối hơi so với không khí là 0,90. Lấy 3,0 lít khí đó (ở đktc) đốt cháy trong không
khí. Thu toàn bộ sản phẩm của quá trình đốt cháy vào 100ml dung dịch H2O2 5% (d = 1,0 g/ml). Sau
khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A.
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b. Xác định thành phần % (về khối lượng) của hỗn hợp S và Mg.
c. Xác định nồng độ % của hợp chất trong dung dịch A