Hỏi đáp

Hóa học - Lớp 10

Mọi người giúp mình với. Đang cần gấp

Hòa tan hoàn toàn 6 gam kim loại M bằng dung dịch HCl 7 , 3 % ( vừa đủ ) thu được dung dịch muối 9 , 295 % . Khi làm lạnh dung dịch này thấy tách ra 20 , 3 gam muối A và nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch còn lại là 6 , 06 % . Xác định công thức của kim loại M và muối A. Mn chỉ giúp mik cách làm vs