Hỏi đáp

Vật lí - Lớp 11

Giúp em với ạ, em cảm ơn ạ

Đoạn dây dẫn có chiều dài 15cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ vectơ B # 0. Dòng điện qua đoạn dây có cường độ 2A. Khi lực từ tác dụng lên đoạn dây F = 0 thì vectơ B có:

A. Phương // đoạn dây dẫn, độ lớn 1,2T

B. Phương vuông góc đoạn dd, độ lớn 1,2T

C. Phương vuông góc đoạn dd, độ lớn tùy ý

D. Phương // đoạn dd, độ lớn ko xác định