Hỏi đáp

Vật lí - Lớp 12

dao động

help,tại sao v sớm pha hơn x mà trong vòng tròn LG thì lại ở phía dưới nhỉ?

Vật lí - Lớp 12

sóng

có hai nguồn A và B dao động cách nhau 13cm vs pt lần lượt là uA=acos(wt+pi/2),uB=acos(wt-pi/6).bước sóng là 2.M thuộc By vuông góc vs AB cách A 20cm .Điểm dao động cực tiểu trên AM cách M một khoảng nhỏ nhất là?

Hóa học - Lớp 12

hóa

dd sau pứ có cùng nồng độ thì số mol từng chất trong dd đều bằng nhau à?

Toán học - Lớp 12

toán

cho mình hỏi f"(x)=0 xảy ra tại hữu hạn điểm nghĩa là sao ạ?

Hóa học - Lớp 12

please.

cho em hỏi những chất chất hữu cơ nào thì t/d vs Cu(OH)2?

Hóa học - Lớp 12

đồng phân

ai có thể chỉ giúp mình cách váo lk đôi trong đồng phân dc ko?