Ngân hàng câu hỏi

Môn Ngữ văn - Lớp 10

KT1T Văn 8

BT: Viết đoạn văn với 2 đề sau đây (từ 5-7 câu) a) Trang phục và văn hóa. b) Tác dụng của việc học tủ. Trong đoạn văn có sử dụng câu phủ định và câu nghi vấn (gạch chân xác định và chỉ ra). P/s: Mọi người ai giúp mình với ạ. Mai là mình kiểm tra rồi. Camon trước ạ