Hỏi - Đáp

Địa lí - Lớp 10

hỏi ạ

BÀI : 24 VÙNG BIỂN VIỆT NAM
-HS quan sát H 24.1 và bản đồ xác định vị trí giới hạn biển Đông (3 0 -26 0 B ;100 0 Đ->117 0 Đ)
? Với vị trí địa lí như vậy thì biển Đông nằm trong vùng khí hậu nào?
? Biển Đông thông với các đại dương nào
? Diện tích của Biển Đông là bao nhiêu
? Biển Đông có những vịnh nào?

? Diện tích vùng biển VN bao nhiêu km 2.
? Giáp với vùng biển những quốc gia nào?
- HS đọc nội dung sgk/90 và quan sát H24.4 sgk+ vốn hiểu biết về kiến thức đã học, cho biết:
? Vùng biển nước ta có những tài nguyên gì?
? Chúng là cơ sở để phát triển các ngành kinh tế nào
? Khi phát triển kinh tế biển, nước ta thường gặp khó khăn gì do tự nhiên gây nên?
? Môi trường vùng biển nước ta như thế nào ?Nguyên nhân của sự ô nhiễm?Hậu quả .
? Muốn khai thác lâu bền và bảo vệ môi trường biển Việt Nam, chúng ta cần phải làm gì?
- HS đọc SGK đoạn bài đọc thêm, cho biết :
? Việt Nam ra thông tuyên bố về lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục
địa vào ngày, tháng, năm nào?
? Vậy, nhà nước ta qui định vùng biển nước ta gồm những bộ phận nào?
? Khi nào Việt Nam ra tuyên bố về đường cơ sở?
- HS xác định vị trí đường cơ sở trên bản đồ.
? Chiều dài đường bờ biển nước ta là bao nhiêu?
? Diện tích vùng biển của Việt Nam thuộc biển Đông là bao nhiêu?
? Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc tỉnh nào của Việt Nam?

Hóa học - Lớp 10

Hoá 10

1 /Cho m gam Sắt tác dụng Clo dư thu được 73,125 gam muối. Tính giá trị m gam

2/Hòa tan hoàn toàn 12,6 gam hỗn hợp A gồm Mg,Al và dd HCl 20% dư thì thu được 55,2 gam muối và V lít khí (đktc)

A) Tính m mỗi kim loại và V lít khí

B) Tính khối lượng dd HCl đã dùng biết dùng dư 10% so với lượng phản ứng

Cảm ơn ạ

Hóa học - Lớp 10

giúp với ạ

Bài 13: Tính thể tích khí oxi và thể tích của không khí cần để đốt cháy:

  1. 3,0 gam Cacbon
  2. 1,12 lít khí SO2

Biết khí oxi chiếm 20% thể tích của không khí.

Tiếng Anh - Lớp 10

Câu 6-14

We_________David in town a few days ago

A. Did see b. Was saw c. Did saw c. Saw

It was cold, so I ____the window

A. Shut B.was shut c. Am shut d. Shutted

 

Vật lí - Lớp 10

Hoá học

Để điều chế nhôm, người ta tiến hành điện phân nóng chảy quăng Bỗít (thành phần chủ yếu là Al2O3). Nếu điện phân nóng chảy 326,4 gam quặng axit chứa 40 phần trăm Al2O3 thì thu được bao nhiêu gam nhôm và bao nhiêu lít O2 (đktc)