Hỏi - Đáp

Vật lí - Lớp 10

Giúp em gấp với

Lúc 7h có hai chiếc xe chuyển động cùng chiều nhau từ hai vị trí A và B cách nhau 600m.

Xe thứ nhất chuyển động nhanh dần đều qua A với vận tốc 24km/h để đi về B. Sau 8s xe điđ ược quãng đường là 200m. Xe thứ hai ở B chuyển động với vận tốc không đổi 62km/h.

Chọn A là gốc tọa độ, chiểu dương từ A đến B, gốc thời gian lúc 7h.

A. Tính gia tốc của xe thứ nhất.

b. Quãng đường xe thứ nhất đi được khi vận tốc tăng từ v = 20m / s đến v, = 30m/s

Giúp em với ạ!!

Toán học - Lớp 12

Ôn tập

      Câu 2: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh 7 cm. SA ⊥ ABCD, SB ⊥ = 72. Tính VSABCD