Hỏi - Đáp

Vật lí - Lớp 10

Hoá học

Để điều chế nhôm, người ta tiến hành điện phân nóng chảy quăng Bỗít (thành phần chủ yếu là Al2O3). Nếu điện phân nóng chảy 326,4 gam quặng axit chứa 40 phần trăm Al2O3 thì thu được bao nhiêu gam nhôm và bao nhiêu lít O2 (đktc)

Vật lí - Lớp 11

Giúp em với ạ, em cảm ơn ạ

Đoạn dây dẫn có chiều dài 15cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ vectơ B # 0. Dòng điện qua đoạn dây có cường độ 2A. Khi lực từ tác dụng lên đoạn dây F = 0 thì vectơ B có:

A. Phương // đoạn dây dẫn, độ lớn 1,2T

B. Phương vuông góc đoạn dd, độ lớn 1,2T

C. Phương vuông góc đoạn dd, độ lớn tùy ý

D. Phương // đoạn dd, độ lớn ko xác định

Hóa học - Lớp 10

Hóa khó

Nung nóng hỗn hợp bột lưu huỳnh và bột kim loại magie trong một chén sứ đậy nắp kín. Để
nguội sản phẩm phản ứng rồi cho sản phẩm tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl, thu được sản
phẩm khí có tỉ khối hơi so với không khí là 0,90. Lấy 3,0 lít khí đó (ở đktc) đốt cháy trong không
khí. Thu toàn bộ sản phẩm của quá trình đốt cháy vào 100ml dung dịch H2O2 5% (d = 1,0 g/ml). Sau
khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A.
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b. Xác định thành phần % (về khối lượng) của hỗn hợp S và Mg.
c. Xác định nồng độ % của hợp chất trong dung dịch A