Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

Hỏi - Đáp

Hóa học - Lớp 12

Este 12

Hỗn hợp E gồm este X ( CnH2nO2) và este Y (CmH2m-2O4) đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 18,84g E cần dùng 0,67 mol O2, thu được CO2 và H2O. Nếu đun nóng 18,48 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol kế tiếp và hôc hợp T gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA<MB). Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 3,248 lít khí H2 (đktc). Tính tỉ lệ a:b.

Toán học - Lớp 10

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Hai ô tô khởi hành cùng lúc đi từ A đến B dài 100km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10km, nên đến B sớm hơn 30 phút. Tính vận tốc mỗi ô tô.( cho em kết quả luôn nha).

Sinh học - Lớp 12

Câu hỏi

Gen 1 có 2 alen A a, gen 2 có 2 alen B b, gen 3 có 2 alen D d. Cả 3 gen này cùng nằm trên 1 NST thường và có xảy ra HVG. Gen 4 có 3 alen nằm trên đoạn ko tương đồng của NST X, gen 5 có 2 alen nằm trên đoạn tương đồng của cặp XY. Trong loài số kiểu gen tối đa về cả 5 gen trên? 

Cho mình hỏi là ở NST thường có xảy ra HVG thì sao? Vẫn tính theo bình thường là 1188 đúng ko?

Ngữ văn - Lớp 10

KT1T Văn 8

BT: Viết đoạn văn với 2 đề sau đây (từ 5-7 câu)

a) Trang phục và văn hóa.

b) Tác dụng của việc học tủ.

Trong đoạn văn có sử dụng câu phủ định và câu nghi vấn (gạch chân xác định và chỉ ra).

P/s: Mọi người ai giúp mình với ạ. Mai là mình kiểm tra rồi. Camon trước ạ