Hỏi - Đáp

Toán học - Lớp 11

giup minh vơi ạ

cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, tam giác đều SAB và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, gọi I và F lần lượt là trung điểm của AB và AD. Tính theo a khoảng cách d(D,(SFC)).

Ngữ văn - Lớp 12

giúp minhg với ạ!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:

Nếu ví sự tự tin giống như sống lưng của con người thì thế giới này có hai loại người: một loại người không bao giờ đứng thẳng vì không có sống lưng và loại người thứ hai luôn tự đứng vững bằng chính khả năng của mình. Thật tuyệt vời khi bạn có được một bộ óc thông minh cùng trí tưởng tượng phong phú và những tư tưởng lớn lao. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn kết hợp được tất cả các yếu tố đó với lòng tự tin để tạo dựng cho mình một cuộc sống ý nghĩa và đủ đầy. Quả thật, thiếu lòng tự tin, con người sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Nếu Columbus không tự tin vào phán đoán của mình thì có lẽ sẽ rất lâu sau đó, loài người mới tìm ra châu Mỹ. Nếu George Washington và những đồng chí của ông không tự tin thì có lẽ nước Mỹ ngày nay vẫn còn nằm trong vòng cai trị của một hòn đảo bé nhỏ. Tầm gửi là một loại dây leo sống bám vào những cây to khác. Chúng hút nhựa cây chủ để sống và dần giết chết cây chủ ấy. Những người thiếu tự tin cũng giống như loài tầm gửi kia mà thôi. Họ trở thành gánh nặng cho gia đình và những người xung quanh khi không có khả năng tự quyết định cũng như chăm lo cho cuộc sống của mình.

(Không gì là không thể, tác giả George Matthew Adams, NXB Trẻ, 2019, Tr14)

Câu 1. Hình ảnh nào được đem ra ví sự tự tin?

Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong câu: Những người thiếu tự tin cũng giống như loài tầm gửi kia mà thôi.

Câu 3. Các nhân vật Columbus,George Washington và những đồng chí của ông được đưa vào văn bản có tác dụng gì?

Câu 4. Các yếu tố để tạo dựng cho mình một cuộc sống ý nghĩa và đủ đầy theo quan điểm của tác giả gợi anh, chị suy nghĩ gì?

Tiếng Anh - Lớp 10

Từ vựng Tiếng Anh

Mọi người giúp mình với ạ!

Dear Keira,

Thank you (0) your letter. I had my first day (41) my new school today. A girl (42) . Nicole looked after me and showed me  (43) my classrooms were. She is very nice and I (44) going to visit her this weekend.

My favourite lesson today was Maths and I was happy because I knew more (45) the other girls. I also played hockey for (46) first time. I really enjoyed it.

Most of the teachers seem friendly but I'm afraid (47) the head teacher. No one likes (48) because he shouts (49) lot.

I must go now because I have (50) do my homework.

Heste