Hỏi - Đáp

Ngữ văn - Lớp 10

Ôn tập văn lớp 10

Chỉ ra điểm giống và khác của ba tác phẩm sử thi ( Chiến thắng Mtao ; MxâyUy-lít-xơ trở về ; Ra-ma buộc tội ) dựa trên các tiêu chí : thể loại , tác giả , nội dung và xuất thân nhân vật .

Toán học - Lớp 11

Tìm giao tuyến 2 mặt phẳng

Mong các bạn giúp mình mấy bài tập với mình cảm ơn nhiều

1) Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD có các cạnh đối không song song. Hai điểm M; G lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, SAD; NϵϵSG (NG), P nằm trong tứ giác ABCD. TÌm giao tuyến của

a) (MNP) và (ABCD)
b) (MNP) và (SAC)
c) (MNP) và (SCD)

2) Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G, G' lần lượt là trọng tâm của tam giác SAD và SBC. Tìm giao tuyến của các mặt phẳng

a) (SGG') và (ABCD)
b) (CDGG') và (SAB)

Sinh học - Lớp 10

Sinh 10 Nâng cao

giúp em với ạ 

1. Tại sao gen tổng hợp histon lại có vùng mã hóa liên tục? Lợi thế và hạn chế của gen phân mảnh và gen không phân mảnh ?