Hỏi - Đáp

Ngữ văn - Lớp 12

giúp minhg với ạ!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:

Nếu ví sự tự tin giống như sống lưng của con người thì thế giới này có hai loại người: một loại người không bao giờ đứng thẳng vì không có sống lưng và loại người thứ hai luôn tự đứng vững bằng chính khả năng của mình. Thật tuyệt vời khi bạn có được một bộ óc thông minh cùng trí tưởng tượng phong phú và những tư tưởng lớn lao. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn kết hợp được tất cả các yếu tố đó với lòng tự tin để tạo dựng cho mình một cuộc sống ý nghĩa và đủ đầy. Quả thật, thiếu lòng tự tin, con người sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Nếu Columbus không tự tin vào phán đoán của mình thì có lẽ sẽ rất lâu sau đó, loài người mới tìm ra châu Mỹ. Nếu George Washington và những đồng chí của ông không tự tin thì có lẽ nước Mỹ ngày nay vẫn còn nằm trong vòng cai trị của một hòn đảo bé nhỏ. Tầm gửi là một loại dây leo sống bám vào những cây to khác. Chúng hút nhựa cây chủ để sống và dần giết chết cây chủ ấy. Những người thiếu tự tin cũng giống như loài tầm gửi kia mà thôi. Họ trở thành gánh nặng cho gia đình và những người xung quanh khi không có khả năng tự quyết định cũng như chăm lo cho cuộc sống của mình.

(Không gì là không thể, tác giả George Matthew Adams, NXB Trẻ, 2019, Tr14)

Câu 1. Hình ảnh nào được đem ra ví sự tự tin?

Câu 2. Chỉ ra và nêu tác dụng biện pháp tu từ trong câu: Những người thiếu tự tin cũng giống như loài tầm gửi kia mà thôi.

Câu 3. Các nhân vật Columbus,George Washington và những đồng chí của ông được đưa vào văn bản có tác dụng gì?

Câu 4. Các yếu tố để tạo dựng cho mình một cuộc sống ý nghĩa và đủ đầy theo quan điểm của tác giả gợi anh, chị suy nghĩ gì?

Tiếng Anh - Lớp 10

Từ vựng Tiếng Anh

Mọi người giúp mình với ạ!

Dear Keira,

Thank you (0) your letter. I had my first day (41) my new school today. A girl (42) . Nicole looked after me and showed me  (43) my classrooms were. She is very nice and I (44) going to visit her this weekend.

My favourite lesson today was Maths and I was happy because I knew more (45) the other girls. I also played hockey for (46) first time. I really enjoyed it.

Most of the teachers seem friendly but I'm afraid (47) the head teacher. No one likes (48) because he shouts (49) lot.

I must go now because I have (50) do my homework.

Heste

Ngữ văn - Lớp 10

Văn 9

Đọc hiểu: "Ai về Bắc ta đi với Thăm lại non sông giống Lạc Hồng Từ độ mang gươm đi mở cõi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng! Mà ta con cháu mấy đời hoang Vẫn nghe trong máu buồn xa sứ Non nc rồng tiên nặng nhớ thương. Vẫn nghe tiếng hát thời quan họ Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn Vẫn nhớ,vẫn thương mùa vải đỏ Mỗi lần phản phất hương sầu riêng" (Nhớ Bắc-Huỳnh Văn Nghệ) 1.Xác định phương thức biểu đạt chính của tph 2. Trong bài thơ nv trữ tình vẫn tưởng tưởng vẫn đc nghe quan họ , nhớ mùa vải thiều khi nào ? 3. Tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ " Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long " ? 4. Em có nhận xét gì về tình cảm của nv trữ tình với quuên hương xứ sở