Hỏi - Đáp

Sinh học - Lớp 10

Sinh học

ở ruồi giấm 1 tế bào mầm sinh dục nguyên phân liên tiếp 1 số lần.Tất cả các tế bào con sau NP đều tham gia GP.Hiệu suất thụ tinh là 12,5% tạo ra 16 hợp tử.Nguyên liệu cung cấp cho toàn bộ quá trình là 504NST đơn.Tính số lần NP của tế bào mầm sinh dục và xác định giới tính?

Ngữ văn - Lớp 10

NGỮ VĂN 8

1/ Qua 2 câu thơ đầu ta thấy khí phách phong thái của người tả như thế nào? 

2/ 2 câu thực cho thấy cảnh ngộ của người tả như thế nào? 

3/ 2 câu luận cho thấy ý chí gì của người tù yêu nước?