Ngân hàng câu hỏi

Môn Toán học - Lớp 10

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Hai ô tô khởi hành cùng lúc đi từ A đến B dài 100km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10km, nên đến B sớm hơn 30 phút. Tính vận tốc mỗi ô tô.( cho em kết quả luôn nha).