Ngân hàng câu hỏi

Môn Sinh học - Lớp 10

Sinh 10 Nâng cao

giúp em với ạ  1. Tại sao gen tổng hợp histon lại có vùng mã hóa liên tục? Lợi thế và hạn chế của gen phân mảnh và gen không phân mảnh ?