Ngân hàng câu hỏi

Môn Ngữ văn - Lớp 10

Ôn tập văn lớp 10

Chỉ ra điểm giống và khác của ba tác phẩm sử thi ( Chiến thắng Mtao ; MxâyUy-lít-xơ trở về ; Ra-ma buộc tội ) dựa trên các tiêu chí : thể loại , tác giả , nội dung và xuất thân nhân vật .