Ngân hàng câu hỏi

Môn Toán học - Lớp 10

HỆ THỨC GIỮA CANH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG LỚP 9 CHƯƠNG 2

CHO TAM GIÁC ABC VUÔNG TẠI A , ĐƯỜNG CAO AH = 24CM . BIẾT AB:AC = 3:4 .TÍNH BH , HC