Ngân hàng câu hỏi

Môn Ngữ văn - Lớp 10

NGỮ VĂN 8

1/ Qua 2 câu thơ đầu ta thấy khí phách phong thái của người tả như thế nào?  2/ 2 câu thực cho thấy cảnh ngộ của người tả như thế nào?  3/ 2 câu luận cho thấy ý chí gì của người tù yêu nước?