Ngân hàng câu hỏi

Môn Hóa học - Lớp 12

đồng phân

ai có thể chỉ giúp mình cách váo lk đôi trong đồng phân dc ko?