Hỏi - đáp

Toán học - Lớp 11

Tìm giao tuyến 2 mặt phẳng

Mong các bạn giúp mình mấy bài tập với mình cảm ơn nhiều

1) Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD có các cạnh đối không song song. Hai điểm M; G lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, SAD; NϵϵSG (NG), P nằm trong tứ giác ABCD. TÌm giao tuyến của

a) (MNP) và (ABCD)
b) (MNP) và (SAC)
c) (MNP) và (SCD)

2) Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G, G' lần lượt là trọng tâm của tam giác SAD và SBC. Tìm giao tuyến của các mặt phẳng

a) (SGG') và (ABCD)
b) (CDGG') và (SAB)

Sinh học - Lớp 10

Sinh 10 Nâng cao

giúp em với ạ 

1. Tại sao gen tổng hợp histon lại có vùng mã hóa liên tục? Lợi thế và hạn chế của gen phân mảnh và gen không phân mảnh ? 

Hóa học - Lớp 10

Trả lời nhanh giúp mk

 

Cho m1 gam Na tác dụng với p gam nước thu được dung dịch NaOH nồng đọ a%. Cho m2 gam Na2O tác dụng với p gam nước cũng thu đưuọc dung dịch NaOH nồng độ a%. Lập biểu thức liên hệ giữa m1,m2 và p.

 

Ngữ văn - Lớp 10

Cảm Thụ Thơ E Mới Lớp 7 Mong Anh Chị Giúp Ạ

Cảm thụ đoạn thơ sau:

Đây con sông như dòng sữa mẹ

Nước về xanh ruộng, vườn cây

Và ăm ắp như lòng người mẹ

Cho tình yêu thương, trong trèo đêm ngày.

Làm ơn giúp mik nha, mik cần gấp lắm ạ!!!

Cám ơn trước ai đã trả lời hộ ạ!!!!* cúi đầu*

o l m . v n

 
 
 

 

Câu hỏi tương tự Đọc thêm Báo cáo

Tiếng Anh - Lớp 11

giải giúp mình với

1. Please,don't mention this matter to the children!

-> Would you mind

2. The clerk was stealing the money. The manager caught him that time

-> the manager caught

3. Do you want to go out for a cup of coffee?

-> Do you feel

4. She really doesn't want you to call her your "old lady"

-> She objects

5. Nobody has mowed the lawn for weeks

-> The lawn

6. "I'm sorry I didn't let you know about the change" Paul said to Carol

-> Paul apologized

7. "I must see my lawyer" the woman insisted

-> The woman insisted

8. "Thanks. It was very kind of you to show me the way" she said to me

-> She thanked

9. When you phoned me, it was my lunch time

-> When you phoned me, I

10. "Harry, can you remember to buy some chocolate" Sally said to Harry

-> Sally reminded

11. How long have Pauline and David been married?

-> When

12. Our team didn't lose the match thank to the goalkeeper

-> If it

13. He can't do a teaching job because of his lack of patience

-> If he

14. Keep your feet warm or you'll catch a cold!

-> Unless

15. Please let me know, if you get any news about Tim!

-> Should

16. Don't worry if you can't answer all the questions

-> It doesn't

17. We really need a new washing machine

-> What

18. All the people at the party were dressed in fancy dress

-> Everybody

19. No one can use this machine without permission

-> This machine

20. We won't get to the airpot on time without taking a taxi

-> Unless

21. Have you got a smaller size than this?

-> Is this the

22. I've never flown in a balloon before

-> This is

23. I went on holiday with the people. They were very friendly

-> The people with

24. She sent me a nice present. I was very grateful for it

-> She sent me a nice present for

25. I sat next to a boy in the exam. He didn't understand most of thw questions

-> The boy whom

26. My younger brother finds origami interesting

-> My younger brother is

27. The beach of this town is very famous

-> This town is

28. I've never enjoyed myself so much

-> I've never had

29. I had left my bicycle at the gate and then it had disappeared

-> My bicycle

 

Sinh học - Lớp 10

Sinh 9 nha mọi người.

Đem lai bố mẹ thuần chủng tương phản được F1 xuất hiện 100% cao , sớm cho F1 giao phối với thấp muộn thu được 4 kiểu hình gồm 182 cao, sớm: 179 cao, muộn :181 thấp, sớm :178 thấp,muộn biết một gen quy định một tính trạng 

a ,xác định quy luật di truyền B lập sơ đồ lai từ P đến F2

b, Nếu muốn F1 phân li theo tỉ lệ 3:1 thì bố mẹ phải có kiểu gen như thế nào.

Ai biết làm ơn giúp em với em đang cần gấp :-) :-).em cảm ơn mọi người nha.

Hóa học - Lớp 10

HÓA HSG Tỉnh :))

Cho hỗn hợp gồm bột nhôm và oxit sắt. Đun nóng 59,9 g A trong bình kín một thời gian được hỗn hợp rắn B. Dẫn khí cacbon oxit nóng dư qua hỗn hợp B được hỗn hợp chất rắn D, khí đi ra hấp thụ hết vào 900g dung dịch Bari hidroxit 4,275% thu được 39,4g kết tủa. Cho D vào 444,8g dung dịch HCL dư có 16,8 lít khí thoát ra và dung dịch thu được có nồng độ phần trăm của nhôm clorua là 13,35%.

a) Tính phần trăm khối lượng từng chất trong A

b) Dẫn khí hidro nóng dư qua 14.975g A được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch Bạc nitrat dư được 89,1g kết tủa. Tìm công thức oxit của sắt