Hỏi - đáp

Vật lí - Lớp 10

Hoá học

Để điều chế nhôm, người ta tiến hành điện phân nóng chảy quăng Bỗít (thành phần chủ yếu là Al2O3). Nếu điện phân nóng chảy 326,4 gam quặng axit chứa 40 phần trăm Al2O3 thì thu được bao nhiêu gam nhôm và bao nhiêu lít O2 (đktc)

Vật lí - Lớp 11

Giúp em với ạ, em cảm ơn ạ

Đoạn dây dẫn có chiều dài 15cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ vectơ B # 0. Dòng điện qua đoạn dây có cường độ 2A. Khi lực từ tác dụng lên đoạn dây F = 0 thì vectơ B có:

A. Phương // đoạn dây dẫn, độ lớn 1,2T

B. Phương vuông góc đoạn dd, độ lớn 1,2T

C. Phương vuông góc đoạn dd, độ lớn tùy ý

D. Phương // đoạn dd, độ lớn ko xác định

Hóa học - Lớp 10

Hóa khó

Nung nóng hỗn hợp bột lưu huỳnh và bột kim loại magie trong một chén sứ đậy nắp kín. Để
nguội sản phẩm phản ứng rồi cho sản phẩm tác dụng với một lượng dư dung dịch HCl, thu được sản
phẩm khí có tỉ khối hơi so với không khí là 0,90. Lấy 3,0 lít khí đó (ở đktc) đốt cháy trong không
khí. Thu toàn bộ sản phẩm của quá trình đốt cháy vào 100ml dung dịch H2O2 5% (d = 1,0 g/ml). Sau
khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A.
a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
b. Xác định thành phần % (về khối lượng) của hỗn hợp S và Mg.
c. Xác định nồng độ % của hợp chất trong dung dịch A

Tiếng Anh - Lớp 12

Xem giúp 2 hai lá thư này đúng ngữ pháp chưa ạ

Mọi người xem giúp em hai lá thư sau đây có đúng ngữ pháp chưa ạ. E xin cảm ơn!

Topic 1:

Dear Tim

I feel so exited each time I write to you and tell you everything in my daily life. In this letter, I want to share my birthday party which was held last weedkend.

I organized a big party in my flower garden. There were about 30 people coming to my party including my friends, my relatives and some neighbors. The garden was beautifully decorated with balloons and ribbons.

During the party, we play some fun games everybody looked very funny and cute. We danced to the music and sang excitedly together. At the end of the party, all of us took lots of photos to keep those sweet moments. That was the most wonderful party I’ve had in my life.

I hope that next birthday you and I could enjoy my party together

Write to me soon!

Best wishes

Hung

Topic 2:

Dear Sam

We finally moved house last month and now life has changed.

Everything is a difference. My house is in Lam Dong province. It is a two-story building with 4 bedrooms. There is a small garden with rose, a variety of vegetables, like cabbage, chili, ginger, garlic, and some plants, like an orange tree, an apple tree.

It is a quiet and peaceful countriside. I can hear the birds singing and feel the fresh air, which I couldn’t have when I lived in my old flat. However, there are not markets, shops and school nearby.

I haven’t met many neighbors here but the people living next door are friendly and helpful.

We are happy here, please come around and see us someday. You are always welcome.

Love!

Hung

 

Toán học - Lớp 10

mong mn giúp nhé!Toán lp 9 ạ

Cho đường tròn (O),đường kính AB,lấy C thuộc đường tròn sao cho AC>BC,tiếp tuyến tại A và C cắt nhau tại D,DC cắt AB tại P.H là gia điểm của AC và DO

a)Chứng minh AC vuông góc với OD và O thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác ADC.

b)đường tròn tâm I,đường kính AD cắt đường tròn tâm O tại K.Chứng minh:DK.DB=DH.DO

c)Từ P kẻ đường thẳng vuông góc với AB,cắt AC tại Q,M là trung điểm của AP.Chứng minh BD vuông góc với QM