Chỉ còn
là thi THPT QG 2019

Hỏi - đáp

Sinh học - Lớp 12

Câu hỏi

Gen 1 có 2 alen A a, gen 2 có 2 alen B b, gen 3 có 2 alen D d. Cả 3 gen này cùng nằm trên 1 NST thường và có xảy ra HVG. Gen 4 có 3 alen nằm trên đoạn ko tương đồng của NST X, gen 5 có 2 alen nằm trên đoạn tương đồng của cặp XY. Trong loài số kiểu gen tối đa về cả 5 gen trên? 

Cho mình hỏi là ở NST thường có xảy ra HVG thì sao? Vẫn tính theo bình thường là 1188 đúng ko?

Ngữ văn - Lớp 10

KT1T Văn 8

BT: Viết đoạn văn với 2 đề sau đây (từ 5-7 câu)

a) Trang phục và văn hóa.

b) Tác dụng của việc học tủ.

Trong đoạn văn có sử dụng câu phủ định và câu nghi vấn (gạch chân xác định và chỉ ra).

P/s: Mọi người ai giúp mình với ạ. Mai là mình kiểm tra rồi. Camon trước ạ

Hóa học - Lớp 10

Mọi người giúp mình với. Đang cần gấp

Hòa tan hoàn toàn 6 gam kim loại M bằng dung dịch HCl 7 , 3 % ( vừa đủ ) thu được dung dịch muối 9 , 295 % . Khi làm lạnh dung dịch này thấy tách ra 20 , 3 gam muối A và nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch còn lại là 6 , 06 % . Xác định công thức của kim loại M và muối A. Mn chỉ giúp mik cách làm vs

Tiếng Anh - Lớp 11

Give the right form of the word

1.Lan(clean)...the house while her mother was cooking.

2.Peter said that he(can fix)...his car by himself.

3.Can you tell me where(by)...this shirt.

4."What...you(do)...this time yesterday?

5.My sister(learn)...English since 2000.

6.Lan is very glad(get)...a good mark.

 

 

Ngữ văn - Lớp 11

Giúp mk viết bài này voiws

Ca dao có câu:

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Tục ngữ có câu

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

Hãy viết 1 bài văn khoảnh 600 từ suy nghĩ

Sinh học - Lớp 10

Câu hỏi về sinh học lớp 8

Cho em hỏi câu này với ạ.   Có một bệnh nhân bị hở van tim. Em hãy cung cấp thông tin về bệnh và cho lời khuyên đối với bệnh nhân trên.(giúp em với ạ em đang cần gấp :-) ).

Toán học - Lớp 10

Toán hình lớp 9 ai giải giúp em với ạ :(( em cần gấp

cho đường tròn (O) đường kính BC. Điểm A thuộc đường tròn thỏa mãn AB<AC ( A khác B, A khác C). Lấy điểm D trên cạnh AC sao cho AD=AB. Vẽ hình vuông BADE. Tia AE cắt (O) tại F.

a) tam giác FBC là tam giác gì? Tại sao?

b) chứng minh rằng góc FDC = góc FCD

c) vẽ tia Bx là tiếp tuyến của (O) tại B; Bx cắt CF tại I. Chứng minh rằng 3 điểm D,E,I thẳng hàng

Tiếng Anh - Lớp 10

Lớp 6 nhé

sắp xếp lại các từ để tạo ra câu có ý nghĩa

“No Parking”/here/,so/sign/mustn’t/says/park/this/we

Vật lí - Lớp 10

Giải giúp mình

2 bình cách nhiệt. Bình 1 chứa m1 chất lỏng ở t1 =5 độ C,bình 2 chứa chất long cùng loại ở t2 độ C .Một học sinh thái nghiệm bằng cách mút lần lượt chất ở bình 2 đổ vào bình 1.Nhiệt độ cân bằng sau mỗi lần mức là 20,30,x độ C.  Coi khối lương mỗi lần mức là như nhau. Tìm t2,x