Hỏi - đáp

Hóa học - Lớp 11

Hỗn hợp gồm 0 2 mol một hidrocacbon

hỗn hợp X gồm 0,2 mol một hidrocabon mạch hở và 0,35 mol hidro. Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của hỗn hợp Y đối với hỗn hợp X là 2,2. Cho hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư thấy có 0,3 mol Br2 đã phản ứng và thoát ra 1,792 lít hỗn hợp Z ( ở đtkc)  có tỷ khối so với H2 là 11,5. CTPT của hidrocacbon mạch hở đó

Sinh học - Lớp 10

Sinh học

ở ruồi giấm 1 tế bào mầm sinh dục nguyên phân liên tiếp 1 số lần.Tất cả các tế bào con sau NP đều tham gia GP.Hiệu suất thụ tinh là 12,5% tạo ra 16 hợp tử.Nguyên liệu cung cấp cho toàn bộ quá trình là 504NST đơn.Tính số lần NP của tế bào mầm sinh dục và xác định giới tính?

Ngữ văn - Lớp 10

NGỮ VĂN 8

1/ Qua 2 câu thơ đầu ta thấy khí phách phong thái của người tả như thế nào? 

2/ 2 câu thực cho thấy cảnh ngộ của người tả như thế nào? 

3/ 2 câu luận cho thấy ý chí gì của người tù yêu nước? 

Vật lí - Lớp 10

Giúp em gấp với

Lúc 7h có hai chiếc xe chuyển động cùng chiều nhau từ hai vị trí A và B cách nhau 600m.

Xe thứ nhất chuyển động nhanh dần đều qua A với vận tốc 24km/h để đi về B. Sau 8s xe điđ ược quãng đường là 200m. Xe thứ hai ở B chuyển động với vận tốc không đổi 62km/h.

Chọn A là gốc tọa độ, chiểu dương từ A đến B, gốc thời gian lúc 7h.

A. Tính gia tốc của xe thứ nhất.

b. Quãng đường xe thứ nhất đi được khi vận tốc tăng từ v = 20m / s đến v, = 30m/s

Giúp em với ạ!!