Hỏi - đáp

Toán học - Lớp 10

Help me

viết một đoạn văn tuyên truyền đã làm gì để bảo vệ các loài động vật trước nguy cơ bị tuyệt chủng

Toán học - Lớp 10

Help me

viết một đoạn văn tuyên truyền đã làm gì để bảo vệ các loài động vật trước nguy cơ bị tuyệt chủng

Hóa học - Lớp 10

...

Hoà tan 1mẩu hợp kim bari natri có tỉ lệ mol 1:1 vào nước được dd A và 6,72l khí đktc. Thêm m (g) NaOH vào 1/10 được dd B. cho dd B vào 100ml dd Al2(SO4)3 0,2M được kết tủa C

Tinh m (g) để lượng kết tủa C lớn nhất bé nhất 

Ngữ văn - Lớp 10

Ôn tập văn lớp 10

Chỉ ra điểm giống và khác của ba tác phẩm sử thi ( Chiến thắng Mtao ; MxâyUy-lít-xơ trở về ; Ra-ma buộc tội ) dựa trên các tiêu chí : thể loại , tác giả , nội dung và xuất thân nhân vật .

Toán học - Lớp 11

Tìm giao tuyến 2 mặt phẳng

Mong các bạn giúp mình mấy bài tập với mình cảm ơn nhiều

1) Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD có các cạnh đối không song song. Hai điểm M; G lần lượt là trọng tâm tam giác SAB, SAD; NϵϵSG (NG), P nằm trong tứ giác ABCD. TÌm giao tuyến của

a) (MNP) và (ABCD)
b) (MNP) và (SAC)
c) (MNP) và (SCD)

2) Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G, G' lần lượt là trọng tâm của tam giác SAD và SBC. Tìm giao tuyến của các mặt phẳng

a) (SGG') và (ABCD)
b) (CDGG') và (SAB)