Hỏi - đáp

Tiếng Anh - Lớp 11

giải giúp mình với

1. Please,don't mention this matter to the children!

-> Would you mind

2. The clerk was stealing the money. The manager caught him that time

-> the manager caught

3. Do you want to go out for a cup of coffee?

-> Do you feel

4. She really doesn't want you to call her your "old lady"

-> She objects

5. Nobody has mowed the lawn for weeks

-> The lawn

6. "I'm sorry I didn't let you know about the change" Paul said to Carol

-> Paul apologized

7. "I must see my lawyer" the woman insisted

-> The woman insisted

8. "Thanks. It was very kind of you to show me the way" she said to me

-> She thanked

9. When you phoned me, it was my lunch time

-> When you phoned me, I

10. "Harry, can you remember to buy some chocolate" Sally said to Harry

-> Sally reminded

11. How long have Pauline and David been married?

-> When

12. Our team didn't lose the match thank to the goalkeeper

-> If it

13. He can't do a teaching job because of his lack of patience

-> If he

14. Keep your feet warm or you'll catch a cold!

-> Unless

15. Please let me know, if you get any news about Tim!

-> Should

16. Don't worry if you can't answer all the questions

-> It doesn't

17. We really need a new washing machine

-> What

18. All the people at the party were dressed in fancy dress

-> Everybody

19. No one can use this machine without permission

-> This machine

20. We won't get to the airpot on time without taking a taxi

-> Unless

21. Have you got a smaller size than this?

-> Is this the

22. I've never flown in a balloon before

-> This is

23. I went on holiday with the people. They were very friendly

-> The people with

24. She sent me a nice present. I was very grateful for it

-> She sent me a nice present for

25. I sat next to a boy in the exam. He didn't understand most of thw questions

-> The boy whom

26. My younger brother finds origami interesting

-> My younger brother is

27. The beach of this town is very famous

-> This town is

28. I've never enjoyed myself so much

-> I've never had

29. I had left my bicycle at the gate and then it had disappeared

-> My bicycle

 

Sinh học - Lớp 10

Sinh 9 nha mọi người.

Đem lai bố mẹ thuần chủng tương phản được F1 xuất hiện 100% cao , sớm cho F1 giao phối với thấp muộn thu được 4 kiểu hình gồm 182 cao, sớm: 179 cao, muộn :181 thấp, sớm :178 thấp,muộn biết một gen quy định một tính trạng 

a ,xác định quy luật di truyền B lập sơ đồ lai từ P đến F2

b, Nếu muốn F1 phân li theo tỉ lệ 3:1 thì bố mẹ phải có kiểu gen như thế nào.

Ai biết làm ơn giúp em với em đang cần gấp :-) :-).em cảm ơn mọi người nha.

Hóa học - Lớp 10

HÓA HSG Tỉnh :))

Cho hỗn hợp gồm bột nhôm và oxit sắt. Đun nóng 59,9 g A trong bình kín một thời gian được hỗn hợp rắn B. Dẫn khí cacbon oxit nóng dư qua hỗn hợp B được hỗn hợp chất rắn D, khí đi ra hấp thụ hết vào 900g dung dịch Bari hidroxit 4,275% thu được 39,4g kết tủa. Cho D vào 444,8g dung dịch HCL dư có 16,8 lít khí thoát ra và dung dịch thu được có nồng độ phần trăm của nhôm clorua là 13,35%.

a) Tính phần trăm khối lượng từng chất trong A

b) Dẫn khí hidro nóng dư qua 14.975g A được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch Bạc nitrat dư được 89,1g kết tủa. Tìm công thức oxit của sắt

Hóa học - Lớp 12

Este 12

Hỗn hợp E gồm este X ( CnH2nO2) và este Y (CmH2m-2O4) đều mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 18,84g E cần dùng 0,67 mol O2, thu được CO2 và H2O. Nếu đun nóng 18,48 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol kế tiếp và hôc hợp T gồm hai muối, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA<MB). Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 3,248 lít khí H2 (đktc). Tính tỉ lệ a:b.

Toán học - Lớp 10

Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Hai ô tô khởi hành cùng lúc đi từ A đến B dài 100km. Mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10km, nên đến B sớm hơn 30 phút. Tính vận tốc mỗi ô tô.( cho em kết quả luôn nha).

Sinh học - Lớp 12

Câu hỏi

Gen 1 có 2 alen A a, gen 2 có 2 alen B b, gen 3 có 2 alen D d. Cả 3 gen này cùng nằm trên 1 NST thường và có xảy ra HVG. Gen 4 có 3 alen nằm trên đoạn ko tương đồng của NST X, gen 5 có 2 alen nằm trên đoạn tương đồng của cặp XY. Trong loài số kiểu gen tối đa về cả 5 gen trên? 

Cho mình hỏi là ở NST thường có xảy ra HVG thì sao? Vẫn tính theo bình thường là 1188 đúng ko?

Ngữ văn - Lớp 10

KT1T Văn 8

BT: Viết đoạn văn với 2 đề sau đây (từ 5-7 câu)

a) Trang phục và văn hóa.

b) Tác dụng của việc học tủ.

Trong đoạn văn có sử dụng câu phủ định và câu nghi vấn (gạch chân xác định và chỉ ra).

P/s: Mọi người ai giúp mình với ạ. Mai là mình kiểm tra rồi. Camon trước ạ

Hóa học - Lớp 10

Mọi người giúp mình với. Đang cần gấp

Hòa tan hoàn toàn 6 gam kim loại M bằng dung dịch HCl 7 , 3 % ( vừa đủ ) thu được dung dịch muối 9 , 295 % . Khi làm lạnh dung dịch này thấy tách ra 20 , 3 gam muối A và nồng độ phần trăm của muối trong dung dịch còn lại là 6 , 06 % . Xác định công thức của kim loại M và muối A. Mn chỉ giúp mik cách làm vs

Tiếng Anh - Lớp 11

Give the right form of the word

1.Lan(clean)...the house while her mother was cooking.

2.Peter said that he(can fix)...his car by himself.

3.Can you tell me where(by)...this shirt.

4."What...you(do)...this time yesterday?

5.My sister(learn)...English since 2000.

6.Lan is very glad(get)...a good mark.